logo
icon
272 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
-10%
Vuông 10E
Vuông 10E

Vuông 10E

1,800,000VND2,000,000VND
-18%
Ngang 40L
Ngang 40L

Ngang 40L

2,950,000VND3,600,000VND
-9%
Ngang 30EU
Ngang 30EU

Ngang 30EU

2,450,000VND2,700,000VND
-18%
Ngang 20 EW
Ngang 20 EW

Ngang 20 EW

2,200,000VND2,700,000VND
-23%
Ngang 20 EU
Ngang 20 EU

Ngang 20 EU

2,300,000VND3,000,000VND
-18%
Ngang 15 EU
Ngang 15 EU

Ngang 15 EU

2,200,000VND2,700,000VND
-22%
Ngang 15 ET
Ngang 15 ET

Ngang 15 ET

2,100,000VND2,700,000VND
-7%
Vuông 15 ET
Vuông 15 ET

Vuông 15 ET

1,850,000VND2,000,000VND
-25%
Vuông 20 ET
Vuông 20 ET

Vuông 20 ET

1,950,000VND2,600,000VND
-21%
Bình Vuông 30 ET
Bình Vuông 30 ET

Bình Vuông 30 ET

2,200,000VND2,800,000VND