logo
icon
272 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
  Chậu gorlde 0290GD-955
  Chậu gorlde 0290GD-955

  Chậu gorlde 0290GD-955

  2,960,000VND3,560,000VND
  Sản phẩm hết hàng
  Kích thước (Dai rộng Cao)104x50x23
  <span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Hãng sản xuất:&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">GORLDE</strong><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Xuất xứ sản phẩm:&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Đài Loan</strong><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Thông số sản phẩm</span><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Loại&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Chậu rửa bát Gorlde</strong><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">&nbsp;GD-955</span><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Chất liệu:&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Inox SUS 304</strong><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Độ dày :&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">1.0</strong><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">&nbsp;mm</span><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Chậu rửa 2 hố cân</span><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Có 01 hộp rác inox</span><br style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;" /><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">Kích thước&nbsp;</span><strong style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: justify;">104 x 50 x 23cm<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://locnuocvietnhat.com.vn/profiles/locnuocvietnhatcomvn/uploads/attach/post/images/phu-kien-chau-rua-bat.jpg" style="width: 300px; height: 150px;" /></strong><div style="text-align: right;"><strong>Liên Hệ 04:36687253</strong></div>
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận